Wereldwijd onderzoek naar fytotherapie en menstruatiestoornissen

Menstruatiestoornissen worden over het algemeen niet gezien als een probleem voor de volksgezondheid. Toch kunnen ze wel degelijk ernstige sociale en economische gevolgen hebben, vooral voor vrouwen die geen goede toegang hebben tot pijnstilling, de anticonceptiepil of sanitaire voorzieningen. Bovendien verdraagt niet iedere vrouw ‘de pil’ even goed. Helaas is er schrikbarend weinig modern onderzoek naar plantaardige oplossingen voor dit maandelijks terugkerende probleem.

Maaike van Kregten. Tijdschrift voor Fytotherapie 2022 nr.1

Van Andel et al. hebben literatuur bekeken waarin traditioneel gebruik van planten in
Latijns-Amerika, Afrika en Azië is gedocumenteerd voor dysmenorroe, het reguleren of induceren van de menstruatie, myomen en andere baarmoedergerelateerde zaken. Ze vonden meer dan tweeduizend plantensoorten die worden gebruikt tegen menstruatieproblemen. De meest gebruikte planten zijn Citrus-, Senna-, Phyllanthus- en Gossypium-soorten.

Uiteindelijk bleef er een lijst over van 59 soorten, die ten minste op een of twee continenten regelmatig worden gebruikt om menstruatiepijn te behandelen. Daarnaast werden ze gebruikt tegen onregelmatige cycli, terwijl vijftig van deze planten (85%) ook werden gebruikt om een uitblijvende menstruatie of een abortus op te wekken.

Voor minder dan de helft van de 59 gevonden soorten was er literatuur beschikbaar over hun farmacologische eigenschappen en/of werkingsmechanismen. Van de planten waar dit wel voor is onderzocht, heeft 48% een krampwerende werking op de baarmoeder en 31% een krampopwekkende werking.

De onderzoekers hebben ook naar interacties en bijwerkingen gekeken. Ze geven aan dat verschillende veelgebruikte soorten giftige bestanddelen bevatten. De conclusie is dan ook dat onderzoek naar de voor- en nadelen van geneeskrachtige planten bij menstruatieklachten een hogere prioriteit zou moeten krijgen. Dit artikel laat tevens zien dat, hoewel planten veel worden gebruikt bij dit type klachten, er nog maar weinig klinisch onderzoek naar is gedaan.

Bron:

Van Andel T. et al. Medicinal plants used for menstrual disorders in Latin America, the Caribbean, sub-Saharan Africa, South and Southeast Asia and their uterine properties: a review. J Ethnopharmacol. 2014;155(2):992-1000.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Publicaties