Virtueel farmaceutisch museum: verleden, heden en toekomst

Het Nationaal Farmaceutisch Museum is een virtueel museum, met verschillende online-exposities. Hier wordt het verhaal verteld van ‘mens, medicijn en maatschappij; een ontmoeting tussen verleden, heden en toekomst van de farmacie’. Zo is er de expositie Geneesmiddel in Beeld die de geschiedenis van geneesmiddelreclames laat zien. Deze tentoonstelling laat tegelijkertijd zien hoe het beeld dat we hadden van wat gezond is aan verandering onderhevig is.

Maaike van Kregten. Tijdschrift voor Fytotherapie 2022 nr.1.

Van plant naar medicijn: kruiden worden gezocht (linksboven) en naar de apotheek gebracht (vrouw met mand). In de apotheek (rechts) worden ze bewerkt. Een man met een recept komt aanlopen en de apotheker overhandigt het geneesmiddel. Op de luiken van de apotheek staan Cosmas (rechts) en Damianus (links) afgebeeld; de beschermheiligen van artsen, apothekers en andere beroepen uit de medische sector.
Bron: Peter Troschel, Titelpagina voor Johannes Cardilucius, Neue Stadt- und Land-Apotheck. Prent, ca. 1670. Reproductie: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. CC0 1.0. Bewerkt. Via: nationaalfarmaceutischmuseum.nl/

artikelen/alles-uit-de-kast

De expositie Pillendraaiers en Potjeslatijn gaat over de kennis en kunde van de vroegmoderne apotheker (ca. 1500-1800). Hier kunt u zien en lezen hoe het werk in een apotheek was: van kruidenplukkers naar bereiding, productkennis en de ontwikkeling van kwaliteitscontrole. Daarnaast is er een deel gewijd aan de opleiding tot apotheker in die periode en de ontwikkeling en het belang van de stadsfarmacopees. Wist u dat de farmacopee van Amsterdam al in 1636 is uitgegeven?

Er zijn momenteel zes exposities te zien over zeer uiteenlopende onderwerpen. Er wordt vaak een leestijd aangegeven, zodat men kan inschatten hoe lang het museumbezoek ongeveer duurt. Het geheel is aangekleed met prachtige illustraties, waar uitleg bij wordt gegeven.

Het museum is onderdeel van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met de geschiedenis van de farmacie, het geneesmiddel en de farmaceutische zorg, de farmaceutische industrie en farmaceutische wetenschappen in Nederland en de voormalige overzeese gebieden. Zo organiseert zij bijvoorbeeld jaarlijks de Farmaceutisch Historische Dag en biedt zij op de website onder andere een overzicht van gedigitaliseerde (oude) farmacopees. Neem vooral zelf een kijkje, het is zeer de moeite waard!

Bronnen:
Stichting Farmaceutisch Erfgoed. stichtingfarmaceutischerfgoed.nl;
geraadpleegd: 17-11-2021.

Nationaal Farmaceutisch Museum. nationaalfarmaceutischmuseum.nl;
geraadpleegd: 17-11-2021.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Publicaties