Vijfentwintig jaar onderzoek naar psychedelica: ayahuasca en psilocybine

Psychedelica zoals ayahuasca en psilocybine hebben een lange geschiedenis van ritueel gebruik in Latijns-Amerika. In de afgelopen decennia zijn deze middelen in ook Europa bekend geworden, voornamelijk voor recreatief gebruik. Daarnaast lijken deze middelen een therapeutische potentie te hebben. Dit uit zich doordat er verschillende mensen op internet verslag doen van zelfmedicatie of professioneel begeleide therapie hiermee. Dos Santos et al. (2016) hebben een review geschreven over vijfentwintig jaar onderzoek naar de antidepressieve, anxiolytische en antiaddictieve effecten van ayahuasca, psilocybine en LSD. In dit artikel wordt dit onderzoek samengevat en ligt de focus op de traditionele middelen ayahuasca en psilocybine.

Maaike van Kregten
Gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2016 (29); 3:19-21.
Download de pdf: Psychedelica artikel