Ghreline, een spijsverteringshormoon

Ghreline is een hormoon dat invloed heeft op de eetlust en het gevoel van verzadiging. Er zijn meerdere hormonen bekend die de eetlust remmen, zoals leptine, GLP-1, PYY 3-36, oxyntomoduline en cholecystokinine, maar ghreline is het enige bekende hormoon dat de voedingsinname stimuleert. Aanvankelijk is het geïdentificeerd als een groeihormoon secretagogum, maar al snel kwam de nadruk te liggen op de eetlustopwekkende en verzadigingsgevoel stimulerende eigenschappen. Deze werking in combinatie met het gevoel van verzadiging, alsmede de invloed van een aantal planten op de ghrelinespiegel, zijn de focus van dit artikel.

OrthoFyto juni/juli 2016

Verder lezen? Download hier de pdf: OrtoFyto 0316 Drs. Maaike van Kregten  of lees het online: www.orthofyto.com/of-focus/ghreline/

NB: Er staat een fout in de conclusie, nl: “De rol die ghreline speelt in het ontstaan van obesitas zou te maken kunnen hebben met de verminderde onderdrukking van ghrelinesecretie na de maaltijd. Het ghrelinespiegel blijft bij deze personen daardoor dus relatief laag.

‘Laag’ moet ‘hoog’ zijn. Er had moeten staan: ‘Het ghrelinespiegel zou bij deze mensen dan relatief hoog blijven’.