Noodzakelijk holisme

Het recent uitgebrachte rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat de noodzaak zien van holistisch denken. Het rapport ‘Preventing disease through healthy environments. A global assessment of the burden of disease from environmental risks’ (2016) stelt dat 23% van alle sterfgevallen wereldwijd te wijten is aan hoe we omgaan met onze omgeving. Denk daarbij aan alle mogelijke manieren van milieuvervuiling en klimaatverandering, maar ook aan sociale en economische ongelijkheid tussen mensen en een te hoge werkdruk.

Verder lezen: www.orthofyto.com/columns/noodzakelijk-holisme/

OrthoFyto juni/juli 2016