Interacties tussen (reguliere) geneesmiddelen en kruiden

Geneesmiddelenbulletin, april 2012

Dit artikel geeft een indruk over interacties tussen kruiden en (reguliere) geneesmiddelen. Let wel: het is volstrekt niet volledig.

Een fytotherapeut moet naast modern wetenschappelijk onderzoek ook altijd rekening houden met empirische bevindingen. Dit omdat het werkingsmechanisme van planten niet altijd (volledig) begrepen wordt. Tevens is niet elk onderzoek even goed uitgevoerd. Denk bij dit laatste o.a. aan verkeerd plantenmateriaal (een andere soort, te oud, verkeerd onderdeel van de plant, verkeerde bereiding). Of er is simpelweg niet voldoende onderzoek gedaan. Pharmaca pura zal bijvoorbeeld nooit Ginkgo biloba adviseren in combinatie met antistollingsmiddelen, ook al blijkt de anticoagulante werking van Ginkgo lastig aan te tonen d.m.v. onderzoek. Empirische kennis verhaalt wel degelijk over een stapelend effect.

 

Interacties met kruidengeneesmiddelen

Inleiding

Uit kruiden bereide geneesmiddelen, in dit artikel kruidengeneesmiddelen ofwel fytotherapeutica genoemd, bevatten als werkzame bestanddelen uitsluitend bewerkte of onbewerkte (delen van) planten, plantenmaterialen of combinaties daarvan.1 Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico’s. Ze kunnen bijwerkingen veroorzaken en interacties aangaan met andere (reguliere) geneesmiddelen. 

Voor kruidengeneesmiddelen geldt in Nederland maar ook in de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) een registratieplicht.2 3 Ze zijn vaak niet receptplichtig en kunnen afhankelijk van de afleverstatus (zie hieronder) onder meer worden verkregen via apotheken, drogisterijen, maar ook via het internet. Het gebruik kan dus buiten het zicht van zorgverleners plaatsvinden. Exacte gegevens over het aantal gebruikers van kruidengeneesmiddelen in Nederland zijn niet bekend.

In dit artikel worden eerst de registratie en de afleverstatus van kruidengeneesmiddelen besproken. Vervolgens zal in algemene zin worden ingegaan op interacties, de klinische relevantie en de onderbouwing daarvan. In aparte paragrafen komen de interacties met Ginkgo biloba en Hypericum perforatum ofwel sint-janskruid aan bod, omdat hierover de meeste gegevens zijn gedocumenteerd. Daarna zullen interacties met de overige kruidengeneesmiddelen worden besproken. Afgesloten wordt met een plaatsbepaling.

Verder lezen: http://gebu.artsennet.nl/Archief/Tijdschriftartikel/Interacties-met-kruidengeneesmiddelen.htm